Gå till innehåll

Så är alla uppskjutna årsmöten avklarade:
Storö bys samfällighetsförening
Storöns bygdegårdsförening
Storöns VVO
Vad som beslutats finns att läsa i respektive protokoll.
Den första snön föll i tisdags, den 14/9, och det kändes alldeles för tidigt. Årets trålfiske efter siklöja startar den 26 september och kvoten för hur mycket som får fiskas är halverad sen i fjol.
Bygdegårdsföreningen beslutade att servera en löjsoppa någon dag i oktober. Inbjudan läggs i bybornas postlådor.
Vi ser fram emot en vacker och lagom varm höst!

Eftersom smittläget i landet fortsätter att öka och den planerade vaccineringen verkar dröja ännu några månader, kommer följande årsmöten att flyttas fram till sommaren:
Storöns bygdegårdsförening (årsmöte vanligtvis i slutet av februari)
Storö bys samfällighetsförening (normal tid före sista april)
Ny tid för möten kommer att annonseras på sedvanligt sätt.


/Ordföranden

2

Söndag den 8 november klockan 12.00 har bysamfälligheten en extrainsatt stämma i Bygdegården. Den fråga vi skall diskutera är en framställan från Granholmens intresseförening att, på obegränsad tid, få bygga en bro över byns samfällda vatten som går mellan Lillön och Granholmen.
Alla samfällighetens medlemmar kallas till mötet.
Välkomna /Styrelsen

Nu kan du läsa mina tankar omkring fisket i vår by. Kom gärna med synpunkter och tillägg till mina sidor! Bilderna håller inte bästa kvalité, men jag valde ändå att publicera dem.

Ett inlägg är skrivet av Bo-Rickard Öhlund, som hastigt avled år 2016. Han har delgett oss sina erfarenheter av ett livslångt fiske. Läs och begrunda! 
Anna-Märta Henriksson

Tyvärr kommer sommarens aktiviteter i Storöns Bygdegård att ställas in denna sommar. Du som besöker byn kan kanske ha med egen förtäring och sitta på altanen vid bygdegården,fika och njuta av sommarvärmen och utsikten! Till hösten hoppas bygdegårdsföreningen kunna arrangera middagar o.dy.

Årets byastämma, som var planerad till 26 april, blir uppskjuten på obestämd tid.
Gallringen av skogsskiftet på Kuggen och fram mot Bredvikholmen är snart klar. Virket körs till planen vid f.d BD-FISK, en slags mellanlagring. Detta för att man skall hinna köra fram allt från skogen på frusen väg.
Corona har vänt upp och ner på hela vårt samhällssystem. Vi får hoppas att den strategi våra myndigheter valt, när det gäller hanteringen av smittan, är den effektivaste.

Söndag den 23 februari klockan 18.00 har Storöns Bygdegårdsförening sitt årsmöte i bygdegården.

Vi behandlar de traditionella årsmötesfrågorna. En diskussion omkring vårens och sommarens arrangemang följer därefter. Mötet avslutas med smörgåstårta och dryck.

Alla intresserade är varmt välkomna!

hälsar Styrelsen.

I kväll, onsdag den 29 januari 2020, hade vi en vardagsmiddag i Bygdegården. Vi serverade lasagne, gjord på älgfärs, som jaktlaget sponsrat oss med. Totalt närvarade 40 personer. Efter maten berättade Martin Lång om hjärt&lungsjukas förening. Lennart Waara från Haparanda instruerade hur man hjälper en person, som drabbats av hjärtstillestånd. Han demonstrerade en hjärtstarter och hur den skall användas.
Det var en nyttig information, eftersom vi köpt in en sån och det är viktigt att vi kan använda den om så skulle behövas. Apparaten finns i bygdegården vintertid och på sommaren är den i Strandhuset, ifall där finns verksamhet. Ett antal medlemmar ur bygdegårdsföreningen har nycklar, om man behöver nå hjärtstartern.
Den kostar drygt 17 000 kronor och Lions klubb i Kalix har bidragit med 5 000 kr. Maskintjänst - Ralf Eriksson - och Lars & Lena Englund tillskjuter lika mycket. Resterande  betalar bygdegårdsföreningen.
Föreningen tackar sponsorerna och representanterna från Hjärt& lungföreningen och förstås alla som besökte oss den kvällen.