Gå till innehåll

Rapport från mötet med Länsstyrelsen

Resultatet av mötet, angående bildandet av ett sammanhängande naturreservat på våra marker, blev ett beslut att berörda markägare skall träffas och diskutera "ärendet". Enligt min bedömning är möjligheterna små att stoppa genomförandet enligt den uppvisade kartbilden.

Sven Andersson lämnade mailadress för att få tydligare kartbilder som kan användas vid markägarmötet. Länsstyrelserepresentanterna sa sig intresserade av synpunkter, som kan underlätta skapandet av reservatet. Det kan exempelvis gälla att undanta en passage genom reservatet som möjliggör vissa transporter.

Flera av deltagarna uttryckte farhågor att en stor del av deras skogsmark kommer att tas i anspråk och i praktiken innebär det att deras skogsbruk inte kan bedrivas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *