Gå till innehåll

Byns bygdegårdsförening har startat sina våffelkvällar. Varje tisdag klockan 18-20 serveras våfflor med kaffe, eller annan dryck. Cafékvällarna pågår t.o.m. sista tisdagen i augusti. Då underhåller dialektföreningen Köliskålvan med sånger och "prat" på kalixmålet.

Den 6 juli har föreningen den traditionella sommarfesten. I år har vi stor loppisförsäljning utomhus. Inne i bygdegården finns utställningar och försäljning av konst och presentation av Sven Nordlunds nya fotobok.

Försäljningen startar klockan 11.00 och pågår till 16.00. Mellan klockan 13 och 14 underhåller Magnus Nordlund med ett välfyllt och varierat musikprogram.

Bygdegårdsföreningen säljer lotter, laxsmörgås med dryck, varm korv och kaffe med gott fikabröd.

Vi har beställt bra sommarväder och hoppas att vårt arrangemang lockar många besökare.

Välkomna!

Anna-Märta Henriksson / ordf i Bygdegårdsföreningen

Torsdag den 30/5 klockan 19.00 ordnas i Bygdegården, en utbildning i hjärt&lungräddning och användandet av hjärtstarter. Bygdegårdsföreningen står för kostnaden och gruppen kan bestå av max 15 personer.

Anmäl ditt intresse att delta till A-M Henriksson 070-259 19 21

Resultatet av mötet, angående bildandet av ett sammanhängande naturreservat på våra marker, blev ett beslut att berörda markägare skall träffas och diskutera "ärendet". Enligt min bedömning är möjligheterna små att stoppa genomförandet enligt den uppvisade kartbilden.

Sven Andersson lämnade mailadress för att få tydligare kartbilder som kan användas vid markägarmötet. Länsstyrelserepresentanterna sa sig intresserade av synpunkter, som kan underlätta skapandet av reservatet. Det kan exempelvis gälla att undanta en passage genom reservatet som möjliggör vissa transporter.

Flera av deltagarna uttryckte farhågor att en stor del av deras skogsmark kommer att tas i anspråk och i praktiken innebär det att deras skogsbruk inte kan bedrivas.

Lördag den 25 maj klockan 15-17 i Storöns Bygdegård,

informerar företrädare för Länsstyrelsen vad som planeras hända med våra marker.

Förslag har sänts ut till alla markägare och deltagarna uppmanades att anmäla sig , för fikats skull. Alla markägare är delägare i samfällighetens mark, vilken också berörs av föreslagna åtgärder, och därför bör alla komma och lyssna. Även den som inte äger mark kan vara intresserad av att lyssna till informationen.

Äntligen känns det som att vi får lite kredit för den kalla och snöiga vinter vi haft.

Byastämman som vi hade i slutet av april tog beslut att välja en ny "Byaålderman". Han heter Sven-Åke Andersson och har varit medlem i byastyrelsen under många år. Själv sa jag, med ålderns rätt, ifrån mig uppdraget redan förra våren. Valberedningen har gjort ett gott arbete och en ny styrelse kunde väljas. Jag började i styrelsen redan när Gottfrid Pettersson var byaålderman och var sekreterare, när Torgny Wallsten var ordförande.

I mitten av 1990-talet lät jag mig övertalas att ta på mig ordförandesysslan, vilken jag har haft i trettio år. I dagsläget har jag verkat i samfällighetens styrelse i 42 år. En tid fylld av många beslut, skrivelser, yttranden av alla slag. En intressant del av mitt vuxna liv. Jag önskar min efterträdare Sven en lika innehållsrik tid framöver!

Stort tack för det förtroende jag fått av byborna!

Nu verkar det som att vi har vinter! Fjärden ligger sedan några dagar och ett tunt snölager täcker marken. Det är tidigare än på länge - hur mycket tidigare vågar jag inte säga då manna/kvinnominnet inte är så långt och pålitligt.
Löjfiskesäsongen avslutades runt den tjugonde oktober och har, vad jag kan bedöma, varit normal vad gäller fångsten av löja.
Tillgången på strömming var något lägre än vad som behövdes för att täcka behovet av surströmming.

Äntligen har byn fått fiberanslutning efter många års diskussioner. Bygdegården har anslutit sill bredband och där pågår en installation av teknik, som kan nyttjas av dem som hyr lokalen.


Då grankvistarna är fulla av snö, blir det svårt att hitta årets julgran. Dock syns tydliga spår i snön efter tidiga granhuggare. Byagranen är numera en "ljusramp" runt flaggstången vid bygdegården och det känns faktiskt miljövänligt att inte hugga en lång, ståtligt växande gran för att lysa under några veckor. Bror och K-G sköter adventsdekorationen. Stort tack till dem!

De senaste veckorna har bjudit på kallt och klart väder och novembermörkret har känts lite ljusare än vanligt. En trivsam adventstid önskas alla följare!

Måndag den 6/2 klockan 19.00 ordnar Bygdegårdsföreningen en berättarkväll, med författarbesök Jennie Lundgren, som är medförfattare till boken När isarna råmar, deltar. Handlingen i boken tilldrar sig i Kalix kommun och det sista kapitlets händelse sker i Storön.
Kjell Öström, barnfödd i vår by, medverkar med egna funderingar. Andra besökare inbjuds att berätta sanna, eller påhittade, historier.
Föreningen säljer kaffe/te och en rejäl kvällsmacka för 80 kronor.
Välkomna till en intressant februarikväll!

Efter ett oroligt år 2022 är vi nu inne i det nya 2023. Kriget i Ukraina pågår med oförminskad styrka. Många städer är bombade till skrot och folket lider, förutom på boende, också brist på mat, värme och kläder. Vi kan gratis skicka s.k. Ukrainapaket och dessa tas emot på centraler, som fördelar innehållet till behövande. Många, mest kvinnor och barn, har flytt landet och även här i Kalix finns ett antal flyktingar.
Till följd av kriget har i stort alla priser gått upp. särskilt drivmedels- och elpriset har stigit markant. Den nya borgerliga regeringen, som vann höstens val, diskuterar hur man kan mildra följderna av prishöjningarna.
Här i Storön lever vi ett relativt lugnt liv, med årstidsväxlingarna som verkar ändras från år till år. I år kom snön ganska tidigt och havet hade inte frusit före snöfallet. Isarna är än så länge mycket osäkra att färdas på. På nyårsaftonen, mitt på dagen, kom ett ordentligt "drevur". Termometern visade nära noll och stora, blöta snöflingor öste ned tillsammans med ganska hård vind. Hela landet har den senaste veckan drabbats av snökaos och kommunikationerna har haft svårt att fungera.
Byagranen lyser vid vägen intill Bygdegården. K-G Johansson och Bror Sundkvist ser till så att den kommer upp till första advent och tas ned vid tjugondaknut. Ingen julgransdans, som sed var när vi 40/50-talisterna var barn. Då sponsrade affärerna J-O Johansson och C-O Wallsten festen med godispåsar och Sven Söderlund ledde dansen kring granen och ringlekarna på Stenbacken. Oförglömliga minnen hos oss som deltog!
Alla våra läsare önskas ett innehållsrikt nytt år med fred i världen!
/anna-märta henriksson

Byns bygdegårdsförening anordnade en sommareftermiddag idag, torsdag. Det var ett mycket uppskattat arrangemang med nästan 200 besökande.

Maten som serverades tog slut och gästerna fick till sist nöja sig med kaffe och dopp.

Underhållningen, som Ronny Eriksson och Leo Holmberg, bjöd på höll som vanligt hög klass. Leo visade sig vara en skicklig gitarrist och Ronnys underfundiga texter, både de skämtsamma och de allvarliga, var mycket bra!

Föreningens lotteri blev slutsålt och man kunde förrätta dragning. De flesta vinsterna gick till personer, som fanns på plats. Janne Sparrman fungerade väl som Notarius Publicus.

Gråmoln hotade från alla väderstreck, men regnet höll sig på avstånd. Vid sommartillställningarna utgår vi från att vädrets makter står oss bi, vilket också skedd idag. När allt var bortstädat - både ute och inne - och "arbetarna" njöt av varmkorv och kaffe, kom en ordentlig störtskur. Åter igen ett lyckat arrangemang!

Föreningens styrelse tackar alla dem som deltagit i förberedelserna av arrangemanget, de besökare som hittat till byn och förstås de ovan nämnda; Ronny E, Leo H och Janne S.

Styrelsen för Storöns Bygdegårdsförening