Gå till innehåll

Hamnföreningen

Hamnföreningen driver och underhåller tre hamnar i byn och hamnen på Hastaskärsgrund.

Vid Svedjeviken (Sviriviken) ligger de större trålbåtarna och en del mindre båtar. Här finns även tre sjöbodar.

I Uddviken, mitt i byn, finns ett antal sjöbodar - både äldre modeller men även nybyggda - och en pontonbrygga för ett tjugotal småbåtar.

Längst in i byn ligger Hissatillhamnen, ibland kallad Yttre hamnen.
Här ligger tre äldre sjöbodar, placerade ute i vattnet vilket gör att båtarna kan köra in i huset. Uppe på land finns en gammal sjöbod bevarad. Där kan man se hur de timrade sjöbodarna med sticktak från tidigt 1800-tal såg ut. Denna byggnad stod tidigare helt nära stranden så att båtarna kunde landa intill. Här nere fanns 4-5 stycken liknande bodar, med de har ersatts av modernare byggnader.
Ett tjugotal småbåtar förtöjs här och längst ut på bryggan finns ett par gästplatser. I hamnen finns tillgång till färskvatten.

På ön Hastaskärsgrund finns en mindre hamn som är skyddad av två stenpirar. Där finns möjlighet att lägga till vid betongkajen. Under sommaren tillbringar flera familjer sina semestrar här ute.

För lediga hamnplatser kontakta hamnföreningens ordförande
Daniel Lindblom