Storö by

Storö by samfällihetsförening består av markägare inom byn.

Styrelsen består av  fem ledamöter och två suppleanter.

Ordförande/kassör Anna-Märta Henriksson

Sekreterare              Sven-Åke Andersson

Ledamöter               Olof Wallsten, Rune Olofsson   och Jan-Olav Innergård

Suppleanter            Birger Öström och Nils Blom