Kontakt

Storö by har en befolkning på ca. 130 personer och ligger i Kalix kommun, Norrbotten. Avståndet till centralorten är ca 20 kilometer.
Byastyrelsen består av följande medlemmar:

ordförande/kassör
Anna-Märta Henriksson
mailadress: amhenriksson@spray.se

sekreterare
Sven-Åke Andersson

ledamöter
Olof Wallsten
Rune Olofsson
Jan-Olav Innergård
suppleanter
Nils Blom
Birger Öström

Ordinarie byastämma hålls en gång per år, i april.

Byns fiskevatten är oskiftade. Det innebär att alla äger allt tillsammans. De olika fiskeställena roterar mellan delägarna enligt ett gammalt system. Vissa ställen återkommer med 8-12 års mellanrum.
Grupperingen av fiskeplatser gjordes för många år sedan och man strävade då efter att varje "lott" skulle ha likvärdiga fångstställen. Idag har bl.a. landhöjningen gjort att vissa ryssjeställen inte används. Det finns även en förteckning över de mest brukade ställena och uppgifter på vilka längder och kastriktningar läggarna bör ha.
Samfälligheten förvaltar gemensam mark. Ett trettiotal tomter för fritidshus arrenderas ut till människor från, i stort sett, hela landet.