Byastämma den 24 april kl 18.00 i Storöns bygdegård. Stadgeenliga punkter ex ekonomisk redovisning, val av styrelse m.m
Fråga att diskutera: Skogsätgärder på Kuggen Aktuell information

Alla intresserade är välkomna!
/styrelsen gm Anna-Märta Henriksson

Storöns Bygdegårdsförening har haft årsmöte. Man behandlade sedvanliga årsmötesfrågor. Föreningen har haft en livlig verksamhet under 2015. Många besökare kom till sommarens cafékvällar. Dessa kommer att fortsätta till sommaren 2016. Arrangemanget Fiskens Dag går av stapeln den 22 juli. Det blir liknande aktiviteter som förra året. Förhoppningsvis kommer inte den goda maten att ta slut efter en timme denna gång. "Köket" lovar att ställa i ordning fler portionen. Information om dagen kommer på denna sida och i det lokala annonsbladet.