Gå till innehåll

Idag, annandag påsk 2022, den 18 april höll byns samfällighetsförening den årliga årsstämman. Mötet var välbesökt och flera nya ansikten fanns bland deltagarna. De stadgeenliga punkterna avhandlades. Frågor som kom upp diskuterades på ett öppet och konstruktivt sätt.

På förfrågan redogjorde ordföranden för vad som gäller vid arrende av mark/tomt från samfälligheten. Detta då flera nya markägare kommit in under senare tid och "de gamla" besluten, som ligger till grund för utarrenderingen är därför inte kända av alla.

Mötet avslutades med kaffe och bullar OCH glatt samspråk.

Söndag den 27 februari klockan håller Bygdegårdsföreningen sitt ordinarie årsmöte. Efter mötesförhandlingarna visar Sven Nordlund bilder och berättar från sina resor i världen. Föreningen bjuder på smörgåstårta med dryck! Alla intresserade hälsas varmt välkomna!

Under året har bysamfälligheten haft ett projekt tillsammans med Skogsstyrelsen gällande upprustning av strövstigen ut till Skagsudden. I dagarna är arbetet slutfört och nya infoskyltar finns uppsatta. På de ställen stigen passerar blöta områden, har nya spångar lagts ut. Själva stigen är markerad med gul sprayfärg.
På Skagsudden står en större skylt med information om de olika "apparater" som finns där, förutom fyren.
Det har redan kommit positiv respons på de förändringar som gjorts. Byamännen hoppas att många kommer att ha möjlighet att nyttja stigen. Den börjar vid nedfarten mot Kalkviken, leder ut till udden och går efter kraftledningen tillbaka till utgångsplatsen.
Henrik Blom och makarna Sparrman har gjort jobbet till stor del ideellt arbete. Tack för det!

Vi verkar det som att vi har fått vinter på riktigt. Det har fallit någon decimeter fluffig snö och emellanåt har termometern visat 10-18 minusgrader. Fjärden har fått ett vitt lock, men ingen farbar is ännu. Lite mörka ränder syns här och där. Sparkföret på landsvägen är bra, lite kärvt när minusgraderna ökar.
Julgranen vid bygdegården är tänd och i många fönster lyser stjärnor och ljusstakar.
Bygdegårdsföreningen har haft ett par arrangemang under senhösten. Ronny Eriksson och gitarristen Leo Holmberg underhöll oss en onsdag kväll. Vid ett tillfälle bjöd föreningen på löjsoppa med sång och musik av Melker Fransson.
Båda tillställningarna var välbesökta och uppskattade. Föreningen återkommer med program under vintern.

Så är alla uppskjutna årsmöten avklarade:
Storö bys samfällighetsförening
Storöns bygdegårdsförening
Storöns VVO
Vad som beslutats finns att läsa i respektive protokoll.
Den första snön föll i tisdags, den 14/9, och det kändes alldeles för tidigt. Årets trålfiske efter siklöja startar den 26 september och kvoten för hur mycket som får fiskas är halverad sen i fjol.
Bygdegårdsföreningen beslutade att servera en löjsoppa någon dag i oktober. Inbjudan läggs i bybornas postlådor.
Vi ser fram emot en vacker och lagom varm höst!

Eftersom smittläget i landet fortsätter att öka och den planerade vaccineringen verkar dröja ännu några månader, kommer följande årsmöten att flyttas fram till sommaren:
Storöns bygdegårdsförening (årsmöte vanligtvis i slutet av februari)
Storö bys samfällighetsförening (normal tid före sista april)
Ny tid för möten kommer att annonseras på sedvanligt sätt.


/Ordföranden

2

Söndag den 8 november klockan 12.00 har bysamfälligheten en extrainsatt stämma i Bygdegården. Den fråga vi skall diskutera är en framställan från Granholmens intresseförening att, på obegränsad tid, få bygga en bro över byns samfällda vatten som går mellan Lillön och Granholmen.
Alla samfällighetens medlemmar kallas till mötet.
Välkomna /Styrelsen

Nu kan du läsa mina tankar omkring fisket i vår by. Kom gärna med synpunkter och tillägg till mina sidor! Bilderna håller inte bästa kvalité, men jag valde ändå att publicera dem.

Ett inlägg är skrivet av Bo-Rickard Öhlund, som hastigt avled år 2016. Han har delgett oss sina erfarenheter av ett livslångt fiske. Läs och begrunda! 
Anna-Märta Henriksson