Gå till innehåll

2

Söndag den 8 november klockan 12.00 har bysamfälligheten en extrainsatt stämma i Bygdegården. Den fråga vi skall diskutera är en framställan från Granholmens intresseförening att, på obegränsad tid, få bygga en bro över byns samfällda vatten som går mellan Lillön och Granholmen.
Alla samfällighetens medlemmar kallas till mötet.
Välkomna /Styrelsen

Nu kan du läsa mina tankar omkring fisket i vår by. Kom gärna med synpunkter och tillägg till mina sidor! Bilderna håller inte bästa kvalité, men jag valde ändå att publicera dem.

Ett inlägg är skrivet av Bo-Rickard Öhlund, som hastigt avled år 2016. Han har delgett oss sina erfarenheter av ett livslångt fiske. Läs och begrunda! 
Anna-Märta Henriksson