Gå till innehåll

Årets byastämma, som var planerad till 26 april, blir uppskjuten på obestämd tid.
Gallringen av skogsskiftet på Kuggen och fram mot Bredvikholmen är snart klar. Virket körs till planen vid f.d BD-FISK, en slags mellanlagring. Detta för att man skall hinna köra fram allt från skogen på frusen väg.
Corona har vänt upp och ner på hela vårt samhällssystem. Vi får hoppas att den strategi våra myndigheter valt, när det gäller hanteringen av smittan, är den effektivaste.