Gå till innehåll

Regler för fiskeställen

Följande regler för de olika fiskeställena skall gälla.

Hastaskär:

Svartsten/Lassgrynnan:
Ryssja/fälla. Maxdjup 16 alnar. Rekommenderad längd på lägg ca 30 famnar. Längre lägg har visat sig ge sämre resultat.

Gråhällan:
Ryssja/fälla. Maxdjup 16 alnar. Lägg ca 60 famnar. Riktning mot Rönnvikudden.

Viken:
Ryssja/fälla. Behöver ej vara djupare än 12 alnar.
Lägg börja vid stora stenen. Lägglängd ca 67 famnar.
OBS! Långgrunt.

Mittskärs:
Ryssja/fälla 16 alnar. Lägg ca 50 famnar. OBS! Om man lägger för långt baköver får man för djupt.

Blåhällan:
Redskapsdjup 16 alnar. Lägg ca 40 famnar. OBS! Tvärdjupt.

Sandviken:
Redskapsdjup 12-16 alnar. Lägg ej för lång beroende på närheten till djupet. Börja bakom stora stenen, dvs så stenen hamnar innanför läggen. Det blir i regel stor skillnad i djup vid inre och yttre mockhörn.

Båkudden:
Har räknats som bra ställe. Ofta utsatt för stark ström. Parryssjor/fälla. Ryssjor med djup 12 och 16 alnar. Större djup mot norr. Lägg ca 60 famnar.

Båkgrynnan:
Börja med läggen från grynnan bakom "skvalpen". Lägglängd 60 - 70 famnar. Djupet bör bli på insidan dvs. mot norr då parryssjor används. Redskapsdjup max 16 alnar. Om man kommer för långt baköver får man grundare och fiskar sämre. Om fälla används bör samma princip gälla.

Båkviken:
Har ej använts på flera år.

Svartsten:
Lägg 60-80 famnar för parryssjor eller fälla. Paryssjor 12 och 16 alnar. Grundare mot norr.

Revet:
Kastriktning mot norr om Liangrynnan. Lägg max 60 famnar. Lämpligen enkelryssja 12-14 alnar.

Stenhusviken:
Sällan nyttjat.

Stenhusrevet:
Långgrunt. Förr användes ej längre lägg än 50-60 famnar. Max lägglängd 120 famnar. Redskapsdjup 14-16 alnar.

Liangrynnan:
Räknat som ett bra ställe för såväl lax som sik. Lämpligt för parryssjor eller fälla. Redskapsdjup 15-16 alnar. Lägg ca 100 famnar.

Sydhällan:
Ges inga direktiv. Möjlighet att variera redskap och ställen.

Västra sidan av Storön:
Fiske föreslås tillåtet även med flytfällor. Stälena ligger långt från varandra. Dock bör påpekas viketen av noggrann utmärkning av redskapen för att hindra påkörning.

Östra sidan av Storön:
Kan även anses lämpligt med flytfällor på vissa ställen t.ex Svartgrynnan. I övrigt föreslås inga restriktioner. Obs! Svarten skall räknas till Skagsgrundet. Avgrunden skall ligga på samma lott som Skagshällan.

Tvist om fiskerätt:
Om någon anser att fiskerättsägare tagit större del av av fiskerätt än som rätteligen tillkommer denne och annan delägare därigenom lider skada, skall frågan hänskjutas till byastyrelsen.

Storön i april 1985
Styrelsen