Gå till innehåll

Torsdag den 30/5 klockan 19.00 ordnas i Bygdegården, en utbildning i hjärt&lungräddning och användandet av hjärtstarter. Bygdegårdsföreningen står för kostnaden och gruppen kan bestå av max 15 personer.

Anmäl ditt intresse att delta till A-M Henriksson 070-259 19 21

Resultatet av mötet, angående bildandet av ett sammanhängande naturreservat på våra marker, blev ett beslut att berörda markägare skall träffas och diskutera "ärendet". Enligt min bedömning är möjligheterna små att stoppa genomförandet enligt den uppvisade kartbilden.

Sven Andersson lämnade mailadress för att få tydligare kartbilder som kan användas vid markägarmötet. Länsstyrelserepresentanterna sa sig intresserade av synpunkter, som kan underlätta skapandet av reservatet. Det kan exempelvis gälla att undanta en passage genom reservatet som möjliggör vissa transporter.

Flera av deltagarna uttryckte farhågor att en stor del av deras skogsmark kommer att tas i anspråk och i praktiken innebär det att deras skogsbruk inte kan bedrivas.

Lördag den 25 maj klockan 15-17 i Storöns Bygdegård,

informerar företrädare för Länsstyrelsen vad som planeras hända med våra marker.

Förslag har sänts ut till alla markägare och deltagarna uppmanades att anmäla sig , för fikats skull. Alla markägare är delägare i samfällighetens mark, vilken också berörs av föreslagna åtgärder, och därför bör alla komma och lyssna. Även den som inte äger mark kan vara intresserad av att lyssna till informationen.

Äntligen känns det som att vi får lite kredit för den kalla och snöiga vinter vi haft.

Byastämman som vi hade i slutet av april tog beslut att välja en ny "Byaålderman". Han heter Sven-Åke Andersson och har varit medlem i byastyrelsen under många år. Själv sa jag, med ålderns rätt, ifrån mig uppdraget redan förra våren. Valberedningen har gjort ett gott arbete och en ny styrelse kunde väljas. Jag började i styrelsen redan när Gottfrid Pettersson var byaålderman och var sekreterare, när Torgny Wallsten var ordförande.

I mitten av 1990-talet lät jag mig övertalas att ta på mig ordförandesysslan, vilken jag har haft i trettio år. I dagsläget har jag verkat i samfällighetens styrelse i 42 år. En tid fylld av många beslut, skrivelser, yttranden av alla slag. En intressant del av mitt vuxna liv. Jag önskar min efterträdare Sven en lika innehållsrik tid framöver!

Stort tack för det förtroende jag fått av byborna!