Gå till innehåll

2

Nu är Storöfjärden nästan helt isfri. Kalixälven gick för ett par dagar sedan och enligt de gamla märkena skall vi ha isfritt 10 dagar efter att älven gått. Vi kan bara se att de gamla märkena inte längre gäller.
Byastämman hölls den 28 april och där var diskussionen livlig.
I går kväll tändes årets majbrasa och den brann med stor kraft. Många barn sprang, eller cyklade omkring - de utgjordee hälften av deltagarna. Roligt att se "byns återväxt".
Första tisdagen i juni startar våffelserveringen i Bygdegården och den kommer att pågå tisdagar klockan 18-20 under juni, juli och augusti.
Söndag den 14 juli har bygdegårdsföreningen sin sommarfest. Där kommer bl. a att finnas musikunderhållning, konstutställning och mat/fikaförsäljning.
Välkomna till byns arrangemang!