Gå till innehåll

Årsmöte 2023

Söndag den 23 april klockan 16 00 har vi årsmöte i Storö bys samfällighetsförening.Vi kommer att behandla stadgeenliga frågor och diskutera frågor omkring de nya attendeavtalen, som skall skivas. Punkten Övriga frågor finns förstås med

OCH den traditionella gäddfiskeauktionen.

Medlemmar och andra intresserade är välkomna! Vi bjuder på kaffe.